**Vážení a milí uživatelé internetu, vítejte na webových stránkách župy Barákovy** Lenka Brandová, místostarostka župy Jaká je naše župa? Jaká je její současnost, všestrannost, její sport a vzdělavatelství společně s kulturou i aktivním životem v jednotách? Jaká je její historie? To vše je zde ve vzájemném spojení. Župa existuje více jak 120 let a v letošním roce slaví společně s celou obcí sokolskou 30. výročí od znovuobnovení Sokola.  Je 10. největší župou České obce sokolské z existujících 42 žup a je největší ze všech svojí rozlohou zejména ve Středočeském kraji, kdy se rozprostírá v pravé části Středočeského kraje od Mělníka až k Sázavě. Sdružuje 46 tělocvičných jednot s více než šesti tisíci členy. Její název je spjat se jménem Josefa Baráka, českého novináře a redaktora časopisu Čas, Hlas, později Dělnických listů a nejvlivnějších českých novin Národních listů. J. Barák byl dalším ze spoluzakladatelů spolku SOKOL, jehož byl členem. Byl blízkým přítelem starosty ČOS Jana Podlipného. Naše webové stránky nejsou pouhým informačním a prezentačním prostředkem. Svojí strukturou vám také nabízí zjednodušené a zrychlené postupy zjišťování informací k významným akcím a aktivitám jak župy, tak našich jednot, které je pořadatelsky zajišťují. Je mým přáním, abyste na našem webu našli všechny potřebné i zajímavé informace. Na tom se snažíme společně s naším administrátorem bratrem Milanem Hybnerem průběžně pracovat. Vítejte tedy v internetových branách župy Barákovy! Nazdar!