**Informace komunikačního týmu ČOS** # Google mail, Gsuite Během tohoto podzimu Česká obec sokolská začne využívat aplikace společnosti Google (balíček zvaný GSuite), včetně mailingového systému Gmail (ústředí v Tyršově domě na tento systém přešlo již během měsíce srpna). Jako relativně velká organizace potřebujeme jednoduchý a spolehlivý systém na sdílení informací, dokumentů (tabulek, formulářů, textů, fotografií a videí), který nám umožní informace snadno a rychle doručit k příjemci. Tento systém, v němž jsou navíc všechny dokumenty na jednom místě dosažitelné odkudkoliv, našim potřebám plně vyhovuje. Přestože tento přechod bude zpočátku pro nás znamenat změnu zažitých postupů a učení se něčeho nového, není se čeho bát. Věříme, že tento krok brzy všichni oceníme. Dostaneme do rukou nejmodernější komunikační nástroj a naučíme se ovládat systém, který je dnes ve světě naprostým standardem. Detailní informace získají všichni v průběhu podzimu od pracovního týmu vedeného Martinem Chlumským (mchlumsky@sokol.eu). Proto zmíním jen to, co považuji za nejdůležitější. Vše začne tím, že každá župa a jednota postupně dostane funkční e-mail s doménou …@sokol.eu, který bude zároveň přístupem do aplikace GSuite. Byli bychom velmi rádi, kdyby co nejvíce z Vás začalo e-mail s koncovkou @sokol.eu používat jako svůj oficiální e-mail při komunikaci napříč organizací i mimo ni. Je třeba, aby sokolské hnutí vystupovalo na veřejnosti jako jednotná kompaktní organizace, a podoba oficiálních e-mailových adres je jedním ze základních předpokladů. Je nám však jasné, že celý proces zavádění GSuite i změna pracovních postupů není jednoduchá záležitost – přestože i podle mé zkušenosti je ovládání Gmailu a dalších aplikací G Suite jednoduché a intuitivní. Proto ve spolupráci se společností Google chystáme celou sérii školení v regionech. Návrhy termíny Vám v dostatečném předstihu sdělíme. # Nový vizuální styl Sokola Po mnoha letech dostává Sokol novou vizuální identitu z dílny renomovaného studia Dynamo Design. Vizuální styl se inspiroval stávajícím sokolským logem, které vhodně doplnil o další sjednocující prvky, například vlastní sokolská písma Tyrš a Fügner. Pro optimální dosažitelnost a možnost sdílení jsme pro distribuci nového manuálu a jeho prvků zvolili dva internetové nástroje - BrandCloud a Canva. BrandCloud je nástroj pro sdílení prvků grafického manuálu, specifikaci všech povinných prvků a také všech doporučení k jejich používání. Kromě obecných předpisů bude obsahovat i průběžně vytvářené grafické podklady pro opakované použití i pro inspiraci ostatním župám i jednotám. Všechny podklady včetně grafického manuálu, nového písma, šablon pro tištěné materiály a také příklady použití jsou ke stažení v prostředí BrandCloud na adrese https://sokol.brandcloud.pro Zpočátku bude pro všechny župy a jednoty totožný přístup: Uživatel: grafika@sokol.eu heslo: sokol2030 Na úvodní stránce naleznete pokyny k použití grafického stylu, práci s manuálem i spojení na infolinku, kde vám poradí s užíváním, stahováním atp. V průběhu podzimu (v návaznosti na výše uvedený GSuite) obdrží každá župa a jednota individuální přístup, který umožní komentování práce s manuálem a také sdílení svých výtvorů pro inspiraci ostatním. Canva je nástroj pro práci se šablonami, které budou v návaznosti na manuál připraveny. Canva (https://www.canva.com/) přímo umožňuje úpravu šablon pro komunikaci Vašich akcí bez nutnosti použití dalších grafických softwarů. Jedná se o nástroj specializovaný na jednoduchou grafickou tvorbu, kterou lze zvládnout bez znalosti složitých grafických programů. Umožní Vám dovést práci na komunikačních materiálech až po přípravu tiskových dat. Přístup do Canva se připravuje, návod - jak na to - dostanete nejpozději v září.