Župa


Kancelář župy

Pokyny župy k valným hromadám jednot

Evidenční list činovníka - vyslance na valnou hromadu župy Barákovy

Evidenční list tělocvičné jednoty (vč. souhlasu činovníka k použitím jeho os. údajů ve spolkové evidenci)


Statistický výkaz jednoty

Vyplnit do 10. února!


Plán činnosti jednoty na rok 2019

Vyplnit do 10. února!


Odbor všestrannosti

Hodnocení Odboru všestrannosti za rok 2018

Výkaz Odboru všestrannosti k 1. 1. 2019 (průvodní dopis zde)

Granty na:

vzdělávání cvičitelů – zadání a žádost

vybavení tělocvičen – zadání a žádost

veřejně přístupné akce a soutěže – zadání, žádost akce a žádost soutěž

Vše vyplnit do 10. února!


Zálesácký závod zdatnosti, župní přebor – propozice, přihláška online, přihláška .docx, disciplíny a popis úkolů

Pozvánka na školení cvičitelů župy Barákovy

Kralupská cvičební sobota 13. 4.

Přehlídka pódiových skladeb + Aerobic Team 23. 3. - pozvánka, přihláška pódiové skladby, přihláška Aerobic Team

Zápis z porady vedení náčelnictva ČOS ze dne 8. 2. 2019


Odbor sportu

Sportovní oddíly v jednotách


Vzdělavatelský odbor

Časopis Sokol – leden

Jak jsme obnovovali Sokol - literární soutěž nejen pro seniory

Sokolské okamžiky – fotografická soutěž pro seniory a pro mládež

Památný den sokolstva - dopis starostky ČOS

Časopis Sokolské souzvuky – leden 2019

Kalendář na rok 2019 od ses. Žitné

Časopis Sokol – prosinec, příloha Vzdělavatelské listy a leták Dobrý život sokola Bendy

Časopis Sokolské souzvuky – prosinec


Kontakty

Seznam jednot

Kontakty na členy předsednictva

Adresa kanceláře župy


Odbor všestrannosti
Informace k župním akcím v roce 2019 připravujeme.

Milan Hybner

Milan Hybner
náčelník

Alice Hakenová

Alice Hakenová
1. místonáčelnice

Iva Bašusová

Iva Bašusová
místonáčelnice

Petr Mikysek

Petr Mikysek
1. místonáčelník

Milan Marek

Milan Marek
místonáčelník
Kancelář župy


Granty a dotace


Pojištění úrazové a odpovědnosti

Pojištění úrazu sportovců a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele pro celé sportovní prostředí je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group.


Dokumenty a info ke stažení

Užitečné dokumenty (stanovy, smlouvy a řády platné pro celou ČOS) najdete na sokol.eu úplně dole na stránce (v patičce) ve sloupečku Pro členy pod odkazem Dokumenty a info ke stažení.

Stanovy České obce sokolské


Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci - informace pro župní zdravotníky

Vážení župní zdravotníci,

v návaznosti na poslední novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 9, se mění doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě z jednoho roku na dobu dvou let. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

MUDr. Tomáš Jelen, zdravotní komise OV ČOS

Vzor posudku ke stažení


Kancelář

IČ: 61383724

Zenklova 2/37
180 00 Praha – Libeň

Lenka Brandová
tajemnice, kancelář župy Barákovy
info@zbarakova.cz
723 138 151


Územní rozložení župa Barákova

Předsednictvo

Jan Firbas
starosta
starosta@zbarakova.cz

Ing. Jakub Otáhal
jednatel
jednatel@zbarakova.cz

Ing. Hana Dobrovodská
místostarostka pro ekonomiku
mistostarostka@zbarakova.cz

Lenka Farkasová
hospodář, dotace
hospodar@zbarakova.cz

PaedDr. Miloslava Pangrácová
náčelnice
mila.pangrac@seznam.cz

Mgr. Milan Hybner
náčelník
nacelnik@zbarakova.cz

Přemysl Kuchař
předseda odboru sportu
75kuchar@seznam.cz

Jan Firbas
vzdělavatel
jan.firbas@seznam.cz

Michaela Papírníková
komise majetku

Iveta Bendíková
redakce župního občasníku

Ladislav Papírník
právní poradna

Ing. Jarmila Voráčková
členka předsednictva
jaruska.vor@post.cz

František Nohejl
člen předsednictva

Jaroslav Denemark
člen předsednictva


Odbor sportu


Sportovní oddíly jednot župy Barákovy

Sport Jednota
atletika Říčany a Radošovice
bojové techniky Lázně Toušeň
cyklistika Kralupy nad Vltavou
cyklistika Veltěž
florbal Nehvizdy
fotbal Dolní Beřkovice
fotbal Mochov
fotbal Ovčáry-Nedomice
fotbal Veltěž
horolezectví Mšeno u Mělníka
jezdectví Přívory
karate Kostelec n.Lab.
kuželky Brandýs n/L.
lední hokej Mochov
lední hokej Přívory
nohejbal Dolní Beřkovice
nohejbal Kostelec n.Lab.
nohejbal Mochov
nohejbal Mšeno u Mělníka
nohejbal Stránčice
orientační závody horských kol Kralupy nad Vltavou
plavání Říčany a Radošovice
sportovní gymnastika Všetaty
stolní tenis Dolní Beřkovice
stolní tenis Kostelec n.Lab.
stolní tenis Lysá nad Labem
stolní tenis Mratín
stolní tenis Mělník-Pšovka
stolní tenis Poříčany
stolní tenis Pyšely
stolní tenis Stříbrná Skalice
stolní tenis Velké Popovice
stolní tenis Český Brod
sál. kopaná Pyšely
tanec Lysá nad Labem
tenis Cítov
tenis Dolní Beřkovice
tenis Kostelec n.Lab.
tenis Mělník-Pšovka
tenis Mšeno u Mělníka
tenis Nehvizdy
tenis Stránčice
tenis Velké Popovice
tenis Říčany a Radošovice
volejbal Brandýs n/L.
volejbal Dolní Beřkovice
volejbal Kostelec n.Lab.
volejbal Mšeno u Mělníka
volejbal Poříčany
volejbal Pyšely
volejbal Veltěž
šachy Brandýs n/L.
šachy Mšeno u Mělníka