srdečně vás zveme na výstavu

Sokolové republice

6. 3. – 20. 4. 2018

Libeňský zámek / Zenklova 1/35, Praha 8
Bílá galerie, tzv. Bílý dům / U Meteoru 6, Praha 8

Otevřeno
po a st: 8.00–18.00 h / út a čt: 8.00–15.30 h
pá: 8.00–15.00 h / so, ne a svátky: zavřeno
vstup zdarma

www.praha8.czSokolové republice

5. 3. 2018

Komponovaný program spojený s doprovodnou výstavou fotografií Marie Brunerové „Sokolové republice – Z historie a současnosti Sokola“

vernisáž na pozvánky od 16,00 hodinMČ Praha 8 – Zámeček Libeň


6. 3. – 20. 4. 2018

Praha 8 – Výstava „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“

zasedací sál Zastupitelstva MČ Praha 8 + Bílá galerie (tzv. Bílý dům), U Meteoru 6, Praha 8 od 17,30 hodin.účast na pozvánky: rezervace@zbarakova.cz


Nad oběma akcemi převzala záštitu paní Mgr. et Mgr. BcA Jana Solomonová, radní pro kulturu městské části Praha 8.


4.–5. 5. 2018

Výstaviště Praha Holešovice – Pódiová vystoupení

krajská prezentace činnosti sokolských jednot Středočeského kraje a Hl. Města Prahy za účasti pozvaných sportovních spolků kraje a Hl. m. Prahy


26.–27. 5. 2018

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – vernisáž putovní výstavy „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“

v 16,00 hodin, Synagoga, na Potoce 140, Brandýs nad Labemvýstava potrvá od 27. května do 10. června 2018


Nad výstavou převzal záštitu starosta města Brandýs n. Labem-Stará Boleslav.

Upozornění: v sobotu 26.5.2018 též proběhnou zkoušky některých skladeb, bude upřesněno dle potřeb vedoucích skladeb. Volný čas můžete využít k návštěvě této výstavy.


27. 5. 2018

„Oblastní slet“ na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka

sokolský průvod městem: řazení ve 13,00 hodin před cvičištěmvlastní sletové vystoupení: od cca 14,30 hodin


Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje - paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.21. 6. 2018

Kralupy nad Vltavou – vernisáž putovní výstavy „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“

v 17,00 hodin, Městské muzeum, Vrchlického 590výstava potrvá od 22. června do 11. srpna 2018


Nad výstavou převzal starosta jednoty Sokol Kralupy n. Vltavou Ing. Jiří Kohl.


22. 9. 2018

Lysá nad Labem – vernisáž putovní výstavy „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“

v muzeu v 15,00 hodinpoté bude následovat slavnostní večer v místním kině Sokolvýstava potrvá od 23. září do 31. 12. 2018


Nad výstavou převzalo záštitu město Lysá nad Labem.


4. 11. 2018

Sokolovna Český Brod – Divadelní akademie

jednodenní přehlídka divadelních souborů s jednodenní výstavou „Sokolové republice - Sokol dříve a dnes“od 10:00 pohádka, odpolední představení ve 13:00 a v 16:00 hod


Nad akademií převzal záštitu režisér Bohumil Gondík a Město Český Brod.


8. 11. 2018

Praha: Salesiánské divadlo Kobylisy – divadelní představení „Naši furianti“

od 19,00 hodinSalesiánské divadlo Kobylisyslavnostní ukončení projektu Sokolové republice

Sokolové republice

Námět a zdůvodnění

Již v dobách minulých století byly župní a oblastní slety předehrou největšího svátku sokolstva – všesokolského sletu. Tak tomu bude i v roce 2018, kdy chceme přispět k oslavám 100. výročí založení Československé republiky. Oblastní slet bude rovněž pozvánkou na XVI. všesokolský slet v Praze, který bude vyvrcholením oslav.

V roce 2018 oslaví župa Barákova 120 let od svého založení. V tomto roce chceme oslavit nejen toto výročí, ale také kulatá výročí mnohých jednot i žup působících v oblasti hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Spojíme své úsilí nejen při přípravě oblastního sletu, ale i při dalších akcích kulturních a společenských. Předpokladem úspěchu celé akce jsou vzájemné vazby představitelů zúčastněných žup i jednot v oblasti tělovýchovné, sportovní, vzdělavatelské i osobní, které vznikly v době činnosti společného Pražského pětižupí. Spojuje nás také příprava XVI. všesokolského sletu. Chceme pod vlajkou Sokola důstojně oslavit výročí 100 let od založení Československé republiky ve spolupráci s městem Brandýs nad Labem, ale také se Středočeským krajem a Hlavním městem Praha.

Seznámíme nejen občany Města Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi, ale také nesokolskou veřejnost Středočeského kraje a Prahy se současnou sokolskou organizací, která i dnes jako jediná naplňuje heslo "Ve zdravém těle zdravý duch", neboť programová náplň Sokola je i dnes nejen tělovýchovná, ale i kulturní, společenská a spolková.

Cíl projektu

Propojení tělovýchovných, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit. Připomenutí významu Sokola z pohledu historie, připomenutí zásluh i obětí našich předků. Ukázka schopnosti současného Sokola ujmout se důstojným způsobem oslav tak významného výročí v součinnosti s městem, Středočeským krajem,ale také s dalšími občanskými sdruženími a spolky.

Obsah projektu

Na projektu se budou podílet členové sokolskè župy Barákovy ve vzájemné spolupráci se členy především pražských žup Jana Podlipného, Podbělohorské a Pražské Scheinerovy spolu s hosty z jiných žup.

1. Tělovýchovná a sportovní část

Společné vystoupení všech generací na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka v Brandýse nad Labem s ukázkami moderní i tradiční činnosti. Do programu budou zařazeny skladby pro děti, které budou cvičit na XVI. všesokolském sletu, skladba žen čestné náčelnice ČOS Jariny Žitné, skladba, která reprezentovala ČOS na světové gymnaestrádě v Helsinkách i skladba pro ženy a muže připravovaná přímo pro tento Oblastní slet. Svou skladbu předvede i Věrná garda.

2. Společenská a kulturní část

Slavnostní setkání zástupců Sokola s představiteli města i kraje na radnici nebo zámku města spojená s kulturním programem, kulturní komponovaný program v Praze, vernisáž výstavy, křest almanachu. Dále kulturní a doprovodné akce, především divadelní vystoupení a tématické besedy.

3. Muzejní a výstavní část

Uspořádání výstavy k historii našich žup a Sokola obecně s propagací Sokola a jeho činnosti směrem k veřejnosti pod názvem: Sokolové republice. Výstava sokolských předmětů a uměleckých děl, zajímavosti z historie Sokola, významní Sokolové zejm. Středočeského kraje.

Výstava bude otevřena v únoru 2018 před vlastním oblsastním sletem v Praze, pak její část přesunuta do Brandýsa nad Labem, případně dalších městských částí nebo sokoloven (dle zájmu). Počítáme s jejím uplatněním i na dalších místech kraje. V Praze i v Brandýse nad Labem bude spojena s vernisáží za přítomnosti veřejných představitelů příslušného místa.

4. Dokumentační část

Vydání almanachu ke 120. výročí založení župy Barákovy a 155 let založení Sokola. Vydání letáků k propagaci, vydání plakátů k jednotlivým programovým částem. Dokumentace jak vlastního Oblastního sletu, tak celého projektu.

Na sokolském cvičišti předpokládáme účast minimálně 1500 účastníků. Na našem společném Oblastním sletu chceme ukázat, že Sokol žije i v nových podmínkách, že ctí své tradice uvedené v život před více než 155 lety a že zůstává věrný odkazu bratrů Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fugnera, profesora T.G.Masaryka a dalších, kteří se zasloužili nejen o vlastní Sokol, ale i o upevnění národního vědomí, které vyvrcholilo vznikem státu.