**Informace pro jednoty ke GDPR** * [Doporučený postup ČOV, ČUS, ČOS](https://drive.google.com/a/zbarakova.cz/file/d/1GojoAQOinVZXL-DnKyy7MQA1ipJtX8Xu/view?usp=sharing) 1. krok - T. J. jako správce osobních údajů, si zpracuje analýzu rizik - [viz audit v T. J.](https://drive.google.com/a/zbarakova.cz/file/d/1H0JJEC-Kg4VlATLmcWeXYjJE2jA3wf9l/view?usp=sharing) Na to není potřeba externí firma, která zpracuje totéž, ale za peníze. Pokud jsme již nyní postupovali dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Řádu k ochraně osobních údajů v ČOS z roku 2015, tak bychom neměli být zaskočeni. 2. krok - [návrh formuláře - souhlas člena](https://drive.google.com/a/zbarakova.cz/file/d/1GoriI3GIJzgVfRubzairiWeyoQC0KsdF/view?usp=sharing) - obsahuje celý rozsah evidence osobních údajů, účel použití i práva každého člena - tento formulář musí být podepsán každým členem, u mládeže jeho zákonnými zástupci - společně s vyplněnou přihláškou ([dospělí](https://drive.google.com/a/zbarakova.cz/file/d/1GxxReAT5NESuCQieGuaX5yU6W4-ceQGQ/view?usp=sharing), [mládež](https://drive.google.com/a/zbarakova.cz/file/d/1GzOnF1YkNKulSqlihitEwKqE4sE2GeJc/view?usp=sharing)) tvoří nedílnou součást a je uložen v T. J. Případné odpovědi na dotazy obsahuje [soubor otázky a odpovědi](https://drive.google.com/a/zbarakova.cz/file/d/1GukoEhPf8UVDRrrBjgbogdI8Lfj4ghXI/view?usp=sharing) - zpracovaný právníky ČUS. * Formuláře přihlášek jsou upravené. Lze je chápat jako vzor. * Podstatný je rozsah osobních údajů. * Pokud již máte od svých členů vyplněné přihlášky, nemusíte je znovu vyplňovat. Případné dotazy pište na Mgr. Pavel Janda, právník ČOS, e-mail: janda@akjanda.cz